Sprawy o odszkodowanie najczęściej wynikają z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy lub błędów medycznych. Ich skutkiem może być szkoda osobowa lub majątkowa.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) oraz sądowego, w ramach których Poszkodowany może uzyskać następujące świadczenia:

  • odszkodowanie za szkodę majątkową – np. z powodu uszkodzonego w wypadku samochodu, poniesionych kosztów jego naprawy, holowania, parkingu, a nawet samochodu zastępczego,
  • odszkodowanie za szkodę osobową – np. koszty dojazdów do lekarzy i na rehabilitację, koszty leków,
  • zadośćuczynienie za krzywdę – w związku z odczuwanym na skutek wypadku bólem fizycznym i cierpieniem psychicznym, koniecznością zmiany trybu życia, doznawanymi ograniczeniami z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek śmierci osoby bliskiej,
  • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny osoby zmarłej w wypadku,
  • renta dla osób, które na skutek wypadku zostały ograniczone w możliwości zarobkowania lub w związku z zaistniałymi zwiększonymi wydatkami.