Pomagamy w sprawach wymagających współdziałania lub konfrontacji z organami administracji publicznej oraz reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi.

prawo administracyjne

.