Zajmujemy się przygotowaniem oraz negocjowaniem umów (np. umowy sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia), dokonujemy analizy umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów, przygotowujemy opinie prawne, a także pomagamy przy realizacji roszczeń cywilnoprawnych (np. rękojmia, naruszenie posiadania).