Pracownikom doradzamy w sporach z ich pracodawcami, prowadzimy m.in. sprawy o ustalenie stosunku pracy i o zapłatę wynagrodzenia – zarówno bezpośrednio od pracodawcy, jak też z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawcom doradzamy we wszelkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę i kontrakty menadżerskie, sporządzamy regulaminy wymagane przez kodeks pracy.