Pomagamy w przygotowaniu testamentu i rozporządzeń na wypadek śmierci. Pomagamy przy odrzuceniu niechcianego spadku.

Przeprowadzamy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku, aby uregulować sytuację prawną spadkobierców i dziedziczonego majątku.

prawo spadkowe